Pracovní podmínky ve Španělsku

Španělský trh práce byl českým občanům otevřen 1.5.2006, tzn. že už nepotřebujeme pro práci ve Španělsku žádné pracovní povolení.
Pokud přijíždíte za prací, je potřeba získat "número de indentificación de extranjero" (NIE) neboli "identifikační číslo cizince". Toto číslo pak musí být uváděno na všech vydaných a zpracovaných dokumentech.
Získáte ho na úřadě pro cizince (Oficina de Extranjero), kde musíte předložit následující:
1. vyplněnou žádost
2. originál či kopii občanského průkazu / pasu

Dále musíte získat osobní číslo sociálního zabezpečení, které za vás může vyřídit i zaměstnavatel. Předložíte:
1. vyplněnou žádost (TA-1)
2. identifikační dokumenty (občanský průkaz / pas)

V případě, že budete ve Španělku pracovat, musíte požádat 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu na cizinecké policii (Policía de Extranjería, área de trabajo y migración).
Jakmile začnete ve Španělsku pracovat a tudíž přispívat do systému sociálního zabezpečení, obdržíte Kartu sociálního zabezpečení, kde jsou uvedeny vaše osobní údaje spolu s přiděleným číslem (Número de la Seguridad Social). Tato karta vám zaručuje nárok na bezplatnou lékařskou péči či hospitalizaci.

Z hrubého platu budete platit odvody stejně jako občané Španělska.
Sociální a zdravotní pojištění: 
- 4,7 % standardní příspěvek 
- 1,55  % příspěvek na nezaměstnanost 
- 0,1 %  ostatní (garance mzdy v případě bankrotu, příspěvek na profesní vzdělávání)  
Daň z příjmu:
- do výše příjmu  4.161,6 EUR → 15 % 
- 4.161,6 EUR – 14.357,52 EUR → 24 % 
- 14.357,52 EUR – 26.842,32 EUR → 28 % 
- 26.842,32 EUR – 46.818 EUR → 37 % 
- 46.818 EUR – a výše → 45 %

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Po ukončení pracovního poměru ve Španělsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. Kontaktní institucí vydávající tento formulář ve Španělsku je vždy úřadovna Dirreccion Provincial dle sídla posledního zaměstnavatele. 

Počínaje 1. 5. 2006 získává nezaměstnaný, který je registrován u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, právo požádat o transfer této podpory do Španělska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.
Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Španělsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat